FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Miejscowość i data: ……………..………………

INSTRUMENTY MUZYCZNE KOBIMPEX
JANUSZ KOBECKI,
ul. Romualda Mielczarskiego 62A,
51-663 Wrocław,
NIP 8980007675,
REGON 930019057

Dane Kupującego

Imię i nazwisko: ……………………………………………..………………………………………………………………………………………...
Adres : ………………........................................………………..……………………………………………………………………………..
Telefon/e-mail: ……………………………………….……………………………………………………………………………………………….
Nr zamówienia: ………………………………………..………………………………………………………………………………………………
Nr konta: .......................................................................................................................................................

Informacje o produktach

Nazwa produktu: ……………………….…………………………………………….……..………………………………………………………
Data zakupu: ………….…………………...................................................................................................................
Wartość zakupionego produktu (wraz z kosztem dostawy): ........................................................................
Forma zapłaty: ...............................................................................................................................................
Data otrzymania produktu: ………….…………………............................................................................................


Oświadczenia Kupującego

Zgodnie z obowiązującym powszechnie prawem odstępuję od umowy zawartej na odległość. W związku z tym proszę o dokonanie zwrotu wpłaconej przeze mnie należności na wskazany powyżej numer konta bankowego.

 

 


……………………..………………….………………
podpis Kupującego